BEVM Visionary Builders (BVB)-programma lanceert een ecosysteemstimuleringsprogramma ter waarde van 60 miljoen (2024)

GesponsordeVerhalen en recensies

07 June 2024

deel dit artikel

BEVM Visionary Builders (BVB)-programma lanceert een ecosysteemstimuleringsprogramma ter waarde van 60 miljoen (6)

by kettingdraad

Gepubliceerd: 07 juni 2024 om 7:15 uur Bijgewerkt: 07 juni 2024 om 7:15 uur

BEVM Visionary Builders (BVB)-programma lanceert een ecosysteemstimuleringsprogramma ter waarde van 60 miljoen (7)

HongKong, China, 7 juni 2024, Chainwire

BEVM heeft een nieuw incentiveprogramma aangekondigd, de BEVM Visionary Builders (BVB), na de recente samenwerking met Binance wallet voor een airdrop evenement.

Introductie tot BEVM visionaire bouwers

Het ecosysteemstimuleringsprogramma ‘Visionary Builders’, gelanceerd door BEVM, heeft tot doel de ontwikkeling van 17 sporen te bevorderen, waaronder DEX’s, leningen, stablecoins en meer. Door deelname van de gemeenschap en multidimensionale evaluatie zal het programma beloningen van in totaal $60 miljoen opleveren voor uitmuntende projecten en gebruikers.

Het programma introduceert ook een gemeenschapsstemmechanisme op de keten. Deelnemende projectteams kunnen hun actieve gebruikersbasis aantonen via stemmen in de keten, wat een cruciale dimensie is voor projectevaluatie. Gebruikers die deelnemen aan stemmen via de keten ontvangen niet alleen airdrops ORDINALS•RUNE maar ook BEVM-tokens.

Momenteel staat het Visionary Builders-programma open voor aanmelding. Geïnteresseerde projectteams kunnen het formulier invullen in de Ecosysteem-sectie van de BEVM-website of rechtstreeks solliciteren via deze link: BEVM Visionaire Bouwers-aanvraagformulier

Het aanmeldingsproces voor het Visionary Builders-programma is als volgt:

  1. Projectteams vullen het aanvraagformulier in.
  2. Nadat de beoordeling is geslaagd, worden de projecten vermeld in het “BVB”-gedeelte van de BEVM-website, en kunnen teams communityleden uitnodigen om te stemmen.
  3. Na de eerste maand verdeelt BEVM ORDINALS•RUNE-middelen en tokens ter waarde van $60 miljoen op basis van de ECO-score van de gemeenschap.
  4. Vanaf de tweede maand zal BEVM de eerste lichting BVB-winnaars bekendmaken, waarbij de stemscores zich blijven opstapelen.

Beloningsverdeling

BEVM zal ter waarde van $60 miljoen aan activa ter beschikking stellen om ecosysteemprojecten te belonen en gebruikers te stemmen die deelnemen aan het BVB-programma. De werkelijke waarde van de beloningen zal “met het tij stijgen” naarmate BEVM zich ontwikkelt. De verdeling is als volgt gepland:

  • 30% voor airdrops voor kiezers op de keten
  • 70% om uitstekende ecosysteemprojecten en hun gebruikers te stimuleren

Algemeen, de airdrop beloningen zullen worden verdeeld op basis van het aandeel ECO-scores dat stemmende gebruikers op de keten hebben. Met andere woorden: hoe hoger de stemscore van een gebruiker, hoe meer tokenbeloningen hij of zij zal ontvangen. ECO-scores kunnen op de volgende drie manieren worden verdiend:

BEVM Visionary Builders (BVB)-programma lanceert een ecosysteemstimuleringsprogramma ter waarde van 60 miljoen (8)

1. Genesis-doos

De Genesis Box (GBX) is een BEVM-ecosysteem in een vroeg stadium dat wordt gebruikt om gebruikers te belonen die het project hebben ondersteund tijdens de lancering van het mainnet. Houders kunnen de Genesis Box openen om willekeurig tussen de 500 en 1,500 ECO-scores te verdienen op basis van hun activiteiten in de keten, maar de Genesis Box wordt bij opening verbruikt.

2. Gebruikers uitnodigen

Gebruikers die de stempagina betreden met behulp van een uitnodigingscode (de genodigde) krijgen een scoreboost van 5%. Voor elke stem die de genodigde uitbrengt, verdient de uitnodiger 5% van de score.

3. Stemmen

Na het behalen van scores kunnen gebruikers op de stempagina stemmen op hun favoriete protocollen. Elke stem levert 100 scores op, en er zal een bijbehorend klassem*nt zijn.

Elke maand zal BEVM regelmatig de ecosysteemprojecten aankondigen die de titel “Visionary Builders” hebben verdiend en het bijbehorende stimuleringsplan uitvoeren. Dit transparante en eerlijke beloningsmechanisme zorgt ervoor dat de inspanningen van iedere deelnemer dienovereenkomstig worden beloond.

BEVM Visionary Builders: de motor van het Bitcoin-ecosysteem

Het BVB-programma is niet alleen een activiteit om het ecosysteem te vitaliseren, maar ook een strategische zet van BEVM om de welvaart en ontwikkeling van zijn ecosysteem te bevorderen. Dit programma heeft een diepgaande betekenis, omdat het niet alleen nieuwe kansen biedt voor BEVM, maar ook waardevolle inzichten biedt voor de hele cryptocurrency-industrie.

In de cryptocurrency-industrie zijn technologische innovatie, marktpotentieel en betrokkenheid van de gemeenschap cruciale factoren bij het bepalen van het succes van een project. Door gebruik te maken van multidimensionale evaluatie en stemmen binnen de keten, kan BEVM niet alleen projecten met het grootste potentieel ontdekken en ondersteunen, maar ook gemeenschapsparticipatie mobiliseren. Door marktpotentieel te beoordelen kan BEVM projecten identificeren die echt het potentieel hebben om het industriële landschap opnieuw vorm te geven en de welvaart van het hele ecosysteem te stimuleren.

Volgens de huidige schattingen investeert BEVM $60 miljoen aan activa in dit programma, wat een enorme beloning is die zelden in de sector wordt gezien. Door on-chain stemmen en multidimensionale evaluatiemechanismen te introduceren, zorgt BEVM ervoor dat elk project en elke gebruiker beloningen ontvangt die evenredig zijn aan hun bijdragen.

De integratie van een gemeenschapsstemmechanisme maakt het bestuur van BEVM gedecentraliseerder en democratischer. In de cryptocurrency-industrie is gedecentraliseerd bestuur de sleutel tot het vergroten van de transparantie en geloofwaardigheid van projecten. Gebruikers uit de gemeenschap nemen rechtstreeks deel aan de projectselectie door te stemmen, waardoor niet alleen hun gevoel van betrokkenheid wordt vergroot, maar ook de eerlijkheid en transparantie wordt gewaarborgd.

In het BVB-programma zal BEVM uitgebreide technische ondersteuning bieden aan de geselecteerde projecten, hen helpen technische uitdagingen op te lossen en hun technische capaciteiten te verbeteren. Daarnaast zal BEVM verschillende marketingstrategieën inzetten om de zichtbaarheid en invloed van de geselecteerde projecten te vergroten. Bovendien zal BEVM samenwerken met investeringsinstellingen als Bitmain, Waterdrip Capital, Satoshi Labs en beurzen om een ​​versnellingsfonds op te richten dat zich richt op het BEVM-ecosysteem en investeert in uitstekende projecten binnen het ecosysteem.

Over het Visionary Builders-programma

De lancering van het BEVM Visionary Builders-programma toont de vastberadenheid van BEVM aan om een ​​bloeiend ecosysteem op te bouwen. Naarmate het programma vordert, staat BEVM klaar om meer uitstekende projecten en gebruikers aan te trekken om zich bij het ecosysteem aan te sluiten, waardoor de welvaart verder wordt bevorderd en nieuwe vitaliteit wordt geïnjecteerd in de uitbreiding en toepassing van het Bitcoin Layer 2-netwerk.

Contact

merk
BEVM
[e-mail beveiligd]

Tags:

  • AirDrop
  • Binance
  • Stablecoins

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Chainwire is de belangrijkste blockchain- en cryptocurrency-nieuwslijn, verspreidt persberichten en maximaliseert de berichtgeving over crypto-nieuws.

Meer artikelen

BEVM Visionary Builders (BVB)-programma lanceert een ecosysteemstimuleringsprogramma ter waarde van 60 miljoen (9)

kettingdraad

BEVM Visionary Builders (BVB)-programma lanceert een ecosysteemstimuleringsprogramma ter waarde van 60 miljoen (10)

kettingdraad

Chainwire is de belangrijkste blockchain- en cryptocurrency-nieuwslijn, verspreidt persberichten en maximaliseert de berichtgeving over crypto-nieuws.

Meer artikelen

BEVM Visionary Builders (BVB)-programma lanceert een ecosysteemstimuleringsprogramma ter waarde van 60 miljoen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 6440

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.