Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (2024)

Als particuliere investeerder kun je op verschillende manieren je geld investeren in bedrijven. Je kunt handelen op beurzen of direct aandelen kopen van een onderneming, maar ook privé investeren in startups of andere niet-beursgenoteerde bedrijven via online platforms of crowdfunding-projecten.

Inhoud:

  • Investeren in startups
  • Investeren in het mkb
  • Crowdfunding-leningen
  • Aandelen kopen
  • Grote bedragen investeren
  • Mede-eigenaar/stille vennoot

Let op: investeren in bedrijven gaat gepaard met risico’s, je kunt je inleg (deels) verliezen.

Particulier investeren in bedrijven

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (1)Als je wat vermogen hebt kun je daarmee privé investeren in bedrijven. De meeste mensen beleggen in bedrijven op de beurs, maar daarbuiten kun je ook geld investeren in een mkb-onderneming.

Mkb-ondernemers kunnen jou als investeerder een goed rendement opleveren, al is beleggen in bedrijven zonder beursnotering risicovol. Het is aan te raden om je risico’s te spreiden.

Als je niet in één bedrijf investeert, maar je geld verdeelt over meerdere investeringen of zelfs meerdere investeringsmogelijkheden, loop je minder risico dat je je hele investering verliest. Als je investeert in die ene nieuwe succesformule heb je ook bij enkele missers soms alsnog een aantrekkelijk rendement.

Open direct een beleggingsrekening bij DEGIRO, marktleider in Nederland, of eToro.com met ruim 10 miljoen gebruikers en populair in heel Europa. Beleggen kent risico's. Je kunt inleg verliezen.

Investeren in nieuwe bedrijven

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (2)Als je echt rendement wilt halen, kun je investeren in nieuwe bedrijven. Maar bij jonge startups is het risico groot dat je de volledige inleg van je investering nooit meer terugziet.

Bij innovatieve ondernemers is er meestal nog minder eigen vermogen opgebouwd, de omzet nog laag en winst kan soms jaren duren. Dat maakt investeren in startups risicovol. De kans dat er iets misgaat is bij deze investeringen groot, maar als het lukt geven ze investeerders soms een aantrekkelijk rendement.

Met een beetje geluk investeer je ook geld in die ene nieuwe startup die het helemaal gaat maken.

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (3)

Investeren in startups is risicovol

Ondernemers met een startup willen vaak al het vermogen investeren en een financiering niet snel terugbetalen. Investeerders die succesvol investeren in startups kijken daarom veel naar aandelen. Als je in een vroeg stadium wilt investeren in nieuwe bedrijven kun je in aandelen of een converteerbare lening participeren via platforms die werken met equity crowdfunding.

Hoe groot het risico bij startups precies is, is voor investeerders eigenlijk niet in te schatten.

Bestaande bedrijven uit het mkb kunnen in de problemen komen maar door alle onzekerheid is die kans bij startups meestal groter dan dat je wél rendement maakt op je investering. Succes duurt vaak lang, en in de tussentijd zijn deze aandelen moeilijker verhandelbaar. Soms hebben platforms een secundaire markt, maar dat betekent nog niet dat je altijd een koper kunt vinden.

Bij succes kun je met aandelen of een converteerbare lening wel echt veel geld verdienen. Een rendement van duizend procent of meer, is ook bij Nederlandse startups écht mogelijk. Het toekomstig rendement is daardoor eigenlijk niet in te schatten.

Wil je investeren in jonge bedrijven? Sluit je aan bij fondsen zoals BridgeFund (vanaf 100K euro) of kies zelf projecten via platforms als Seedrs.com of Invesdor in ambitieuze startups uit heel Europa.

Geld investeren in mkb-bedrijven

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (4)

Wil je liever je vermogen laten renderen door te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven die al in een volgende fase zijn en zelfs al winst maken? Via crowdfunding-sites en online leenplatformen kun je in projecten van reguliere mkb-bedrijven investeren.

Het voordeel voor jou als betrokken investeerder is dat je per campagne het rendement en risico ziet en zelf bepaalt of het een bedrijf is dat je de financiering gunt.

Wil jij in de toekomst meer duurzame bedrijven? Beter onderwijs? Of moet er meer geld naar maatschappelijke organisaties? Je kunt jouw kapitaal in kleine bedrijven investeren via crowdfunding. Je kunt echt uitkiezen welke ondernemers of projecten je steunt of juist liever overslaat en zo kun je met jouw investering dus écht jouw steentje bijdragen aan de toekomst van mkb-bedrijven.

Crowdfunding-leningen van bedrijven

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (5)Via een platform investeren in crowdfunding-projecten is eenvoudig. Meestal bieden crowdfunding-platformen bedrijfsleningen via niet-verhandelbare obligaties. Je investeert in een onderneming, maar wordt daar geen eigenaar van. Je leent je geld uit en je rendement bestaat uit een vast rentepercentage.

Crowdfunding-platforms hanteren meestal een minimumomzet en -leeftijd van aanvragers. Daarnaast beoordelen ze de winst en terugbetaal-capaciteit. Vooraf is er dus een serieuze kredietscore berekent en risicoanalyse gemaakt. Of die analyse uitkomt blijft onzeker, maar vergeleken met startups investeer je hierbij wel in bedrijven die al klanten hebben en al enkele jaren bestaan.

Crowdfunding is minder risicovol dan investeren in startups maar het maximale rendement is ook lager

In 2024 ligt het rentepercentage gemiddeld gezien zo rond de 8-9 procent. Natuurlijk gaat het soms ook mis en daarnaast rekenen platformen kosten. Hierdoor ligt het werkelijke netto-rendement voor investeerders zo rond de 5 procent.

Wil je geld investeren in een betere samenleving? Invesdor heeft regelmatig crowdfunding-campagnes gericht op startups met maatschappelijke impact.

Aandelen kopen

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (6)Zijn startups niets voor jou, en is het rendement op leningen jou te laag? Je kunt natuurlijk ook in bedrijven investeren door aandelen te kopen.

Dit kun je zelf doen, door op een handelsplatform aandelen of andere beleggingsproducten uit te kiezen en te kopen. Je bent als investeerder dan een beetje eigenaar van bedrijven en deelt mee in de winsten en verliezen.

Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht veel informatie te delen. Hiermee kun je snel ontdekken wat een onderneming doet en eenvoudig bepalen of je erin wilt investeren of niet. Al informeren grote bedrijven aandeelhouders wel, maar vooral achteraf en met globale cijfers.

Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Voordelen van beleggen in aandelen zijn dat je er gemakkelijk mee kunt beginnen en dat beursgenoteerde bedrijven meestal al een jarenlange historie en meestal een goed verdienmodel hebben opgebouwd. Een nadeel is dat je op de beurs alleen in grote bedrijven kunt investeren.

Als aandeelhouder kun je hier niet eenvoudig binnenkijken.Als je die behoefte ook niet hebt kun je met nog iets minder risico investeren door je geld in indexen te steken. Hiermee spreid je je investering over alle bedrijven uit de betreffende beurs, of index. Als het met één bedrijf misgaat is de invloed op jouw investering beperkt.

Grote zakelijke investeerders, zoals pensioenfondsen of banken, investeren altijd vrij breed.

Open direct een beleggingsrekening bij DEGIRO, marktleider in Nederland, of eToro.com met ruim 10 miljoen gebruikers en populair in heel Europa. Beleggen kent risico's. Je kunt inleg verliezen.

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (7)

Rendement aandelen

Als je investeert in bedrijven door te beleggen via aandelen kun je daar veel geld mee verdienen. Het gaat gepaard met risico’s, je kunt je investering (deels) verliezen. Maar als het goed gaat met het bedrijf dan zijn er twee vormen van rendement. De eerste is dividend, een soort winstuitkering. Als een onderneming meer winst maakt dan nodig is voor de bedrijfsvoering keert het soms geld uit aan aandeelhouders.

Maar het bedrijf kan zelf ook in waarde toenemen. Soms om rationele redenen. Bijvoorbeeld omdat het telkens meer winst maakt waardoor de waarde stijgt, of omdat het dividend elk jaar stijgt waardoor de aandeelwaarde stijgt. Maar ook vraag en aanbod hebben invloed op de waarde van een aandeel. Als er weinig mensen zijn die hun aandelen verkopen en veel mensen willen er een kopen, stijgt de waarde. Door op een goed moment een aandeel te kopen en te verkopen, kun je veel verdienen.

Grote bedragen investeren

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (8)Ben je voldoende vermogend om ook een wat groter bedrag te investeren? Kun je meerdere bedrijven elk enkele tienduizenden euro’s lenen, of geven in ruil voor aandelen? Dan kun je ook investeerder worden. Business angels en informal investors zijn informele investeerders die soms in veel bedrijven investeren.

Wil je liever samen met andere zakelijke investeerders in bedrijven investeren? Je kunt natuurlijk ook met een paar vrienden of kennissen een investeringsmaatschappij oprichten. Als je liever aansluit bij een bestaande organisatie kun je als investeerder ook kiezen voor kredietunies.

Een kredietunie is een soort coöperaties, waarbij ondernemers gezamenlijk kiezen welke bedrijven ze financieren. Soms investeren ze alleen in bedrijven uit een branche of regio, het is hier dus wel zaak om even goed te kijken welke organisatie het beste bij je past.

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (9)

Stille vennoot worden

Wil je eigenlijk maar in één bedrijf investeren? Bijvoorbeeld het bedrijf van een vriend, familielid of goede zakenrelatie? Van een besloten vennootschap koop je gewoon aandelen als je investeert, net als informele investeerders. Als het bedrijf een eenmanszaak of vof heeft als rechtsvorm, dan kun je als extra vennoot instappen. Je wordt dan mede-eigenaar van de onderneming.

Je kunt dan ook bestuurder worden en meewerken in het bedrijf. Doe je dat liever niet en beperk je jouw invloed het liefst tot jouw investering? Dan kun je stille vennoot worden. Dat is een investeerder in een eenmanszaak of vof, die zich niet met het bestuur bemoeit. Hij of zij legt kapitaal in en deelt mee in het bedrijfsresultaat, maar is daar verder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over investeren in bedrijven zijn:

Hoe kan ik geld investeren in een bedrijf?

Er zijn verschillende manieren om in interessante bedrijven te investeren. Je kunt natuurlijk als investeerder een deel van de aandelen overnemen van enkele startups. Dat kan zowel als business angel of als stille vennoot. Beide zijn wel tijdrovend en risicovol. Er is een grote kans dat je je inleg verliest. Je kunt ook investeren in mkb-bedrijven die al langer bestaan. Crowdfunding-platforms bieden regelmatig converteerbare leningen, aandelen en als reguliere bedrijfsfinancieringen.

Welk rendement mag ik verwachten?

Als je investeert in bedrijven verwacht je waarschijnlijk rendement maar of dat er komt is maar de vraag. Zeker bij jonge bedrijven is het zeer onzeker of ze voor langere tijd levensvatbaar zijn. Een groot deel van startups bestaat niet veel langer dan enkele jaren. Als investeerder kun je dan zomaar je hele investering verliezen. Maar als de onderneming slaagt kan het rendement soms ook heel hoog zijn.

Er zijn ook veel mensen die vooral investeren in bedrijven die een maatschappelijke doelstelling hebben. Financieel hoeft dat niet beter of slechter te zijn, maar als er ook een sociaal rendement is vinden mensen dat soms wel meer waard.

Hoeveel geld moet ik hebben om te investeren?

Veel mensen denken dat je enorm rijk moet zijn om aandelen te kopen. Je kunt vaak je inleg wel verliezen, dus het is onverstandig als je het geld op korte termijn nodig hebt, maar echt rijk hoef je er niet voor te zijn.

Via crowdfunding-platforms kun je vaak al vanaf 100 euro investeren in een onderneming. Als je enkele duizenden euro’s van je spaargeld goed kunt missen, kun je hiermee al redelijk je investeringen spreiden en een relatief gezond portfolio aan bedrijfsinvesteringen opbouwen.

Investeren in bedrijven | In het mkb of startups investeren (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6438

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.